صبحانه های کاری

همایش مشاوران سازمان نظام صنفی

نمایشگاه بورس ، بانک ، بیمه

مهمانی آخرسال 97

شهرهوشمند

نمایشگاه الکامپ

دورهمی تیم IPMI

دهمین سالگرد آدفا

مهمانی آخر سال 89

پینت بال

پیک نیک