چشم انداز آدفـا

با اتکا بر توانمدی سرمایه های انسانی تا سال 1405 ، جایگاه آدفا در بین 10 شرکت برتر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باشد تا بتوانیم به عنوان یکی از رهبران کلیدی در کشور ضمن کمک به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور ، در راستای ارائه خدمات دربازارهای بین المللی اقدام نماییم.