درباره آدفــــــا

شرکت آدفا از سال 1382 فعاليت خود را آغاز نموده است تا با بهره‌گيري از توانمندي‌هاي كادر مجرب، استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين و بکار گيري دانش روز، به عنوان ارائه دهنده راهکارهای مراکز داده ، مجازی سازی ، امنيت و با خدماتی چون طراحی ، اجرا ، نظارت و پشتیبانی و نگهداری از سرویس های مراکز داده به صورت 24/7 و تأمين تجهيزات شبکه و مراکز داده در جهت پيشرفت اهداف سازمان‌ها و موسسات در زمينه‌هاي مختلف فاوا به نحو شايسته اي فعاليت نمايد.