مجازی‌سازی برنامه‌های کاربردی

خلاصی از نصب نرم‌افزارهای متعدد

اجرای برنامه های کاربردی و راه‌اندازی این برنامه‌ها به صورت متمرکز بر روی سرورها هدف مجازی‌سازی برنامه‌ها است و با این روش هسته پردازشگر نرم‌افزار از محل اجرای آن جداسازی می‌شود. به این منظور یک نسخه از هر نوع نرم افزار کاربردی در یکی از سرورها نصب می‌شود و کاربر می‌تواند نرم‌افزار مورد نظر را در سیستم خود اجرا کند بدون اینکه نیازی به نصب آن بر روی سیستم‌ کاربر باشد.