گارانتی محصولات

شرایط گارانتی

 • به منظور استفاده از خدمات ضمانت، ارائه کارت الزامی می باشد و ضمانت نامه بدون هولوگرام فاقد اعتبار است.
 • وظیفه حفظ و نگهداری کارت ضمانت به عهده مشتری بوده و المثنی صادر نمی گردد.
 • صدمات ناشی از حوادث طبیعی و غیر مترقبه، نوسانات برق، استفاده نادرست، ضربه فیزیکی، آتش سوزی و دست کاری توسط افراد غیر متخصص شامل این ضمانت نامه نمی باشد.
 • مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات، به عهده مشتری خواهد بود.

این شرکت در قبال اطلاعات ذخیره شده برروی دستگاه‌ها هیچگونه مسئولیتی ندارد.

 • استفاده از خدمات ضمانت منوط به بررسی کارشناسان شرکت بوده و هرگونه خدشه بر برچسب ضمانت و یا شماره سریال و عدم مطابقت شماره سریال منجربه ابطال ضمانت نامه می گردد.
 • در صورت تشخیص غیرقابل تعمیر بودن کالای تحت ضمانت، کالای مشابه و یا هم رده کالای معیوب به مشتری ارائه می گردد.
 • ضمانت صرفا سخت افزار کالا را تحت پوشش قرار داده و شامل لوازم جانبی و نرم افزاری نمی باشد.
 • هر گونه تغییر یا از بین رفتن نرم افزار داخلی کالا (Firmware)  توسط اشخاص غیر مجاز شامل ضمانت نخواهد بود.
 • زمان انقضاء ضمانت بر اساس تاریخ ثبت شده در کارت یا برچسب ضمانت محاسبه می گردد.
 • در صورت استفاده مشتری از قطعات غیر اصلی بر روی دستگاه، گارانتی دستگاه مورد نظر ابطال میگردد.
 • شرایط نگهداری دستگاه ( بازه دمایی و بازه رطوبتی) ، از سایت مرجع مطالعه و رعایت گردد در غیر این صورت دستگاه یا قطعه شامل گارانتی نمی گردد.
 • خریدار موظف است، در هنگام خرید کالا از سالم بودن ظاهر کالا، برچسب سریال و ضمانت نامه اطمینان حاصل نماید.