تهدیدات سایبری

نکات تکمیلی برای مقابله با تهدیدات سایبری که باید توجه داشت(بخش سوم)
نکات تکمیلی برای مقابله با تهدیدات سایبری که باید توجه داشت(بخش سوم)

در این رشته مقالات در تلاش هستیم تا راهکارهایی برای مقابله با تهدیدات سایبری ارائه دهیم تا بتوانیم از حملات بزرگ سایبری جلوگیری نماییم.

تأسیس مرکز شناسایی تهدیدات سایبری در دوبی
تأسیس مرکز شناسایی تهدیدات سایبری در دوبی

به گزارش آدفا به نقل از سایبربان: شرکت بین‌المللی گروپ آی‌بی (Group-IB)  که در حوزه پیشگیری از حملات سایبری و تحقیقات جرائم پیشرفته فعالیت می‌کند، از تأسیس مرکز تحقیقات و شناسایی تهدیدات سایبری خاورمیانه و آفریقا در دوبی خبر داد.